Szymon Pietrasiewicz/Pracownia sztuki zaangażowanej Rewiry

Powrót
Murcki, Katowice

Pracownia sztuki zaangażowanej Rewiry

Jej podstawowym założeniem jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie stawia na obecność artystów w defaworyzowanych obszarach miasta. Formuła pracowni polega na zapraszaniu artystów, reprezentujących szeroko rozumiany nurt sztuki krytycznej, a następnie ich konfrontacji z konkretnymi problemami społecznymi. Artyści działają na „mapie problemów miasta”, wskazującą na obszary dotknięte: wykluczeniem, dyskryminacją przez przynależność etniczną, przemocą, nietolerancją, prostytucją, biedą, gentryfikacją. Najważniejsze dla nich jest wejście w interakcję z mieszkańcami problemowych miejsc. Zasadniczym celem Rewirów jest nastawienie na terapeutyczną formę tych warsztatów, terapię rozumianą przede wszystkim na ujawnieniu i wyeksponowaniu tego, co boli, co jest wadliwe, niesprawne. Ma to być bodźcem do naprawy, poprawy zaistniałego stanu rzeczy.

http://www.rewiry.lublin.pl/#tag=aktualno%u015Bci&ver=2013