SUPERGUT STUDIO

Powrót
logo.jpg
Przestrzeń nad Rawą pomiędzy al. Korfantego 1 i 3

SUPERGUT STUDIO to katowicki kolektyw projektowy tworzony przez
architektów Katarzynę Furgalińską, Dorotę Żurek i Łukasza
Smolarczyka. Działając w różnych skalch i na styku różnych dyscyplin
projektowych, w szerokim zakresie odnoszą się do tematyki
miejskiej. Eksplorują peryferia klasycznie rozumianej architektury
i urbanistyki, rozwijając projekty z dziedziny informacji wizualnej,
instalacji przestrzennej, mebla i produktu.

http://supergutstudio.pl/

PROJEKT

Zachód słońca w Mieście Ogrodów

Katowice cały czas definiują się na nowo i nieustannie poszukują swojego wizerunku. Żonglując hasłami i obrazami powoli zacierają granice między miastem realnym a wyobrażonym. Fizyczna przestrzeń i obiektywne ograniczenia przestają mieć znaczenie - miasto stopniowo staje się sumą widoków i haseł.

Obserwacja rzeki Rawy w sąsiedztwie katowickiego Rynku stanowiła punkt wyjścia dla koncepcji instalacji. Miejsce to, stanowiące szczelinę, pozwalającą zajrzeć za kulisy przaśnej scenografii, obnaża fasadowość podejmowanych w mieście interwencji. Sztuczny zachód słońca z jednej strony współtworzy krajobraz iluzji, z drugiej stanowi autoironiczny komentarz do wszechobecnych miejskich ersatzów.

SUPERGUT STUDIO