Łukasz Berger

Powrót
ul. Warszawska 37, Katowice

Instalacja mówiona „SZUM”

„Wyjść poza …”

Kierunkiem poszukiwań przestaje być próba przesunięcia granicy środowiska. Wystarczy po prostu je opuścić. Zwiększenie dystansu dla szerszej perspektywy pozwala wyraźniej dostrzec całość, jej charakter, kształt czy dźwięk. Opuszczam wypracowane alter ego. Staję się obecnym JA, uważnie przyglądającym się otoczeniu. Kolejna próba spojrzenia w głąb wewnętrznej struktury kończy się porażką. Znowu dostrzegam intelektualne pętle, powielane rozwiązania, schematy myślowe stosowane bez końca w ograniczonej przestrzeni. Za dużo w nich detalu, treści. Wystarczy zmiana kontekstu i obserwacje zaczynam od nowa. Z czasem świeże spojrzenie staje się znowu niczym więcej jak nałożonymi na siebie obrazami, monotonnym , nieczytelnym zakłóceniem zniekształcającym realny obraz.