Zachód słońca w Mieście Ogrodów

Powrót

Zachód słońca w Mieście Ogrodów

Katowice cały czas definiują się na nowo i nieustannie poszukują swojego wizerunku. Żonglując hasłami i obrazami powoli zacierają granice między miastem realnym a wyobrażonym. Fizyczna przestrzeń i obiektywne ograniczenia przestają mieć znaczenie - miasto stopniowo staje się sumą widoków i haseł.

Obserwacja rzeki Rawy w sąsiedztwie katowickiego Rynku stanowiła punkt wyjścia dla koncepcji instalacji. Miejsce to, stanowiące szczelinę, pozwalającą zajrzeć za kulisy przaśnej scenografii, obnaża fasadowość podejmowanych w mieście interwencji. Sztuczny zachód słońca z jednej strony współtworzy krajobraz iluzji, z drugiej stanowi autoironiczny komentarz do wszechobecnych miejskich ersatzów.

SUPERGUT STUDIO

Więcej informacji i zdjęcia: http://katowicestreetartfestival.pl/artysci/supergut-studio i https://www.facebook.com/KatowiceStreetArtFestival/