Szymon Pietrasiewicz "Portret Miejsca" (Murcki, Katowice)

Powrót
ksaf168.jpg

Projekt zakłada zbudowanie ekspozycji w przestrzeni publicznej (przystanki, witryny sklepowe, itp.) prezentującej najważniejsze osobiste wydarzenia dla mieszkańców dzielnicy Murcki po roku 1945.
Pierwszym etapem będzie zbiórka/skup przedmiotów i historii związanych z dzielnicą.
Drugi etap to wyselekcjonowanie najciekawszych przedmiotów i ich ekspozycja wraz z historiami w wyznaczonych miejscach.

Podczas Festynu Śląskiego (Park w Murckach) w dniach 18 - 19 czerwca zapraszamy mieszkańców Murcek do przynoszenia przedmiotów i dzielenia się historiami związanymi z dzielnicą.